Training effectief Opdrachtnemerschap voor DUO

Waarom?
Ken je dat? Dat je halverwege een opdracht bent en denkt: volgens mij hebben we tòch nog niet helder wat precies de bedoeling van deze klus is? Of: als we er nu iets langer over nagedacht hadden, dan…. Of: als ik die en die nu eerder had gesproken…. Frustrerende gedachtes, waarvan wij denken dat die te maken hebben met onze neiging om gelijk te willen oplossen, als er een probleem is. Rennen, brandjes blussen: we zijn er goed in.
Bij de Innovatiedag DUO is dit probleem besproken. Toen is een voorstel gedaan om onszelf te leren hiermee om te gaan. Hoe krijgen we onszelf zover dat we tijdig op de rem staan en bewuster omgaan met onze opdrachten? Dat vraagt iets van onze omgeving, van onze hulpmiddelen, maar vooral van onszelf. Daarom hebben DUO en Boertien Vergouwen Overduin een programma ontwikkeld, waarin je kunt leren meer proactief te handelen: van “brandjes blussen naar brandpreventie”, zodat opdrachten meer beheerst en efficiënt in de organisatie worden uitgevoerd.

Wat leer je?
In dit programma werken we aan de volgende vaardigheden:
 • Werken volgens afgesproken stappen/structuur/werkwijze.
 • Heldere probleemanalyse maken (eventueel met behulp van checklist) en in overleg de best passende benadering kiezen.
 • Onderlinge overeenstemming krijgen over de opdracht en het resultaat.
 • Verwachtingen transparant maken en managen.
 • Eigen reflexen (h)erkennen.
 • Eigen primaire reflexen bijsturen.
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen, waarbij aannames gecheckt worden.

Onderdelen van het programma
We hebben een programma (laten) ontwikkelen, dat ons gaat helpen om onze ‘hardnekkige gewoontes’ om te buigen. Niet voor even, maar voor de lange termijn.
Daarin zitten de volgende stappen:
 1. Schriftelijke intake
 2. Voorbereiding
 3. Trainingsdag 1 (2 dd): vaardigheden en tools
 4. Buddy-coaching
 5. Praktijk opdracht
 6. Trainingsdag 2 (1 dd): verdieping en vervolg
 7. Buddy-coaching
 8. Intervisie
Voor de periode waarin coronamaatregelen vragen om thuis te werken, is een online trainingsprogramma ontwikkeld.
In de training kunnen maximaal 10 mensen tegelijk meedoen.

Wat vraagt dat van jou?
Een open en leergierige houding. Omdat het onderwerp verder gaat dan het aanleren van een trucje, moet je alleen instappen als je bereid bent met jezelf aan de slag te gaan.
Tijd en aandacht. Het programma gaat je veel opleveren, als je er energie in wilt en kunt stoppen. Het succes van de training, de buddy -omenten en de intervisie zijn één op één gekoppeld aan jouw tijd en focus.
Helpen leren en ontwikkelen. Om het programma heen mag er ook nog het een en ander meegroeien met de nieuwe professionaliteit. We denken aan kennisoverdracht, uniformiteit in gehanteerde checklists en tools, documentatie aanpassen. We vragen we om hier aan bij te dragen. Help anderen leren terwijl je zelf leert.

Wat levert het op?
Al deze moeite gaat natuurlijk iets moois opleveren. En als je instapt, draag je bij aan het vergroten van de professionaliteit van de DUO organisatie.

Toelichting op de stappen
Schriftelijke intake
In de schriftelijke intake leg je uit wat jouw specifieke praktijk situatie is, wat jouw sterke punten daarin zijn en waar je tegenaan loopt.

Voorbereiding
Als voorbereiding neem je een aantal documenten door, haal je concrete feedback in jouw praktijk op en formuleer je een aantal voor jou uitdagende situaties (om mee te werken).
Trainingsdag 1 (2 dd): vaardigheden en tools
Op de eerste trainingsdag duiken we in de rol: welke taken en verantwoordelijkheden vragen welke kwaliteiten. Daarnaast verdiepen we ons in onze eigen patronen en uitdagingen om die rol zo goed mogelijk te vervullen. Ook oefenen we praktijksituaties met een trainingsacteur om scherpte te krijgen.

Buddy-coaching (minimaal 2 keer)
Omdat het er niet om gaat dat je in de training andere dingen doet, maar vooral dat je dat in jouw praktijk gaat doen, word je aan een collega gekoppeld. Als buddy help je elkaar door regelmatig af te spreken en met elkaar voor te bereiden, te oefenen en te evalueren wat je in de praktijk anders wilt doen. Je bent elkaars ‘stok achter de deur’, ‘spiegel’ en supporter. Dat kun je ook na afloop van het programma blijven.

Praktijk opdracht
Natuurlijk heeft iedereen in zijn werk – bedoeld en onbedoeld - gelegenheid om de belangrijke zaken te oefenen. Omdat nieuwe gewoontes aanleren vooral een kwestie van doen, doen en nog eens doen is, speelt dit voor het leerproces een grote rol.

Op de eerste trainingsdag bedenk jij wat jij precies in de praktijk wilt gaan oefenen en in welk project je dat gaat doen. Jouw persoonlijke challenge. Je buddy kan hierbij van grote steun zijn.
Trainingsdag 2 (1 dd): verdieping en vervolg
Het tweede trainingsmoment is een dagdeel. In dit dagdeel zitten twee ingrediënten: intervisie en oefenen. Je werkt in 2 groepen van 5. Het centrale thema hierbij is: hoe zorg ik ervoor dat ik mijn primaire reflex niet leidend laat zijn voor mijn professionele handelen.
Voor het oefenen van specifiek dìe zaken die het voor jou moeilijk maken om jouw voornemens in praktijk te brengen schuift er een trainingsacteur aan.
Om je te helpen aan andere invalshoeken zet de trainer op de leerwensen afgestemde werkvormen in, waaronder intervisie.

Intervisie
Als je het programma tot zoverre doorlopen hebt, ben je waarschijnlijk iets meer bewust, maar nog niet altijd perfect bekwaam. De praktijk zal je gerust nog wel eens verrassen. Om ervoor te zorgen dat je jouw leerproces doorzet, is intervisie heel geschikt.
Binnen het traject organiseren we 1 keer begeleide intervisie. Daarna zijn we vrij (en voornemens!) om dat zelfstandig voort te zetten.

Plaatje
In het plaatje zie je de verschillende stappen chronologisch achter elkaar staan.
Omdat ons werk tussen september en november eigenlijk geen trainingsactiviteiten toelaat, plannen we de bijeenkomsten daar omheen.
De doorlooptijd is ongeveer 2 maanden.

Corona
Onder invloed van Corona kan het trainingsprogramma er enigszins anders uitzien. De ingrediënten zullen hetzelfde blijven, maar de trainingsdagen zullen worden opgeknipt in halve (digitale) dagen, waarbij je voor de tussenliggende periode steeds concrete buddy-opdrachten meekrijgt.

Trainingsdata: (Digitaal)
Optie 1: 28 mei, 11, 25 juni, 9, 23 juli 2021
Optie 2: 2, 23, 30 juni, 21, 28 juli 2021
Optie 3: 7, 21 september, 5, 19 oktober, 2 november 2021
Optie 4: 8, 22 september, 6, 20 oktober, 3 november 2021
Optie 5: 10, 24 september, 8, 22 oktober, 5 november 2021
Optie 6: 7, 21 oktober, 4, 18 november, 4 december 2021